Arkiva e lajmeve
                   

MEDVEGJA NË DY LIBRA

26. mars 2012.

Medvegja – Në medvegjë rrall her publikohen libra sepse këtu nuk ka shtëpi botuese e as shtypshkronjë. Megjithatë nga fundi i vitit 2011 jan publikuar 2 publikime rreth Medvegjës, te cilat jan lansuar në këtë komunë. Organizata turistike e Medvegjës me ndihmën e Ministrisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit Regjional ka publikuar një broshurë e pasur me ilustrime „Medvegja“ në gjuhën serbe dhe angleze e cila përmban materiale nga historia kultura dhe zhvillimet bashkëkohre. Vendi kryesorë i’u është dedikuar potencialeve turistike të këtij vendi, posacërisht banjës së Sijarinës 18 burimet e të cilës kan vlerë të jashtzakonshme terapeutike.

Librin e dytë me titullin „E ruajtur nga harresa“ e publikoi shoqata e qytetarëve“ Jabllanica e epërme“ ashtu si quhet edhe nënrajoni i cili shtrihet në rrjedhat e  epërme të lumit Jabllanicë. Në qendër të këtij vendi gjinded qyteza e Medvegjës, e cila në të kaluarën është njohur si kryqëzim i rrugëvë të rëndësishme tregtare. Rreth 70 % e banorëve të këtij vendi e përbëjnë Serbët dhe Malazezët, 26 % Shqipëtarët, ndërsa pjesën tjetër e përbëjnë Romët dhe pakicat e tjera. Publikimi përmban të dhëna të rëndësishme etnologjike nga historijae të gjith popujve dhe bashkësive nacionale të cilat jetojnë në Jabllanicën e epërme, gjithashtu edhe doke të zgjedhura të dasmave si dhe këngë në gjuhën serbe, shqipe dhe rome.Publikimin e këtihj libri e ka ndihmuar trupi Koordinues të Qeveris së Republikës Sërbis për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë.