Arkiva e lajmeve
                   

MEDVEGJA NDAU TRE MILLION NDIHMË FERMERËVE

8. shtator 2021.

Medvegjë - Beograd - Medvegja ka ndarë 3.1 milion dinarë nga buxhetin komunal për zbatimin e programit të saj për të mbështetur bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Një pjesë e këtyre fondeve iu shpërndanë mbajtësve të fermave bujqësore, pas konkursit. Vetëqeverisja lokale siguroi 1.75 milion dinarë për investime në asete fizike, ndërsa 850.000 dinarë për mbarësimin artificial të lopëve dhe mëshqerrave, dhe gjysmë milioni dinarë për masën e mbështetjes së kredisë.

Fondet iu dhanë fermerëve që investuan në fonde fizike, dhe 62 kërkesa u paraqitën për atë masë mbështetjeje, ndërsa fermat që nuk përdorën të drejtën për ndihmë vitin e kaluar kishin përparësi gjatë shpërndarjes.

Burimi: Novosti, Trupi koordinues