Arkiva e lajmeve
                   

MEDVEGJA KA NËNSHKRUAR ME MINISTRISË E RINISË DHE SPORTIT KONTRATËN MBI PROJEKTIN “SË BASHKU NË SPORT”

16. korrik 2020.

Medvegjë - Komuna e Medvegjës i është drejtuar Ministrisë së Rinisë dhe Sportit me një projekt të ri që vetëqeverisja lokale do të zbatojë në fushën e politikës rinore.

Bëhet fjalë për projektin "Së bashku në sport", qëllimi i të cilit është të synojë problemin e aktivitetit të pamjaftueshëm fizik të fëmijëve dhe të rinjve në Medvegjë, për të zgjidhur problemin e përdorimit cilësor të kohës së lirë, si dhe për të forcimin e stilit shëndetësor dhe të sigurt të jetës.

"Projekti përfshin gjithashtu nënat që nuk janë në gjendje të bëjnë sport, sepse ata nuk kanë ku të lënë fëmijët e tyre në atë periudhë. Ky projekt u mundësoi atyre që të ndjekin trajnime së bashku me fëmijët e tyre. Plani parashikon punësimin e dy instruktorëve të fitnesit, nga të cilët është një pedagog dhe tjetri profesor i edukimit fizik, i cili do të punojë paralelisht me të rinjtë dhe fëmijët. Trajnimet do të vijojnë një herë në javë nga një fizioterapist, i cili do të ofrojë këshilla të dobishme për fëmijët që ndjekin gjimnastikë korrigjuese ", tha kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsa Arsiq.

Fondet në vlerë prej 964,690.00 dinarë janë miratuar për realizimin e Projektit "Së bashku në Sport", i cili do të përdoret për pajisjen e qendrës së fitnesit dhe shkollës sportive të fëmijëve, si dhe për punësimin e instruktorëve të fitnesit. Hapësira e pajisur do t’i jepej menaxhmentit të SHT "Nikola Tesla" në Medvegjë, ndërsa përdorimi do të ishte falas për të gjithë banorët e komunës së Medvegjës.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues