Arkiva e lajmeve
                   

LOJRAT SPORTIVE PËR FËMIJËT ME INVALIDITET

20. dhjetor 2017.

Medvegjë – Federata Sportive e komunës së Medvegjës, në bashkëpunim me shoqatën “Zemër për fëmijët” dhe SHF “Jabllanica e Epërme” ka organizuar “Lojrat Sportive 2017”, të cilat këtë vit janë dedikuar fëmijëve dhe personave me invaliditet.

Manifestimi është mbajtur në kuadër të njërit nga qëllimet e Federatës së Sportit të komunës së Medvegjës – marrja e qytetarëve me sport, para së gjithash grave, fëmijë, rinisë, të moshuarve dhe personave me invaliditet. 

Pas fjalimit hyrës të kryetarit të komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiq, të pranishmëve iu janë drejtuar dhe përshëndetur edhe kryetari i Federatës së Sportit në komunën e Medvegjës, Branisllav Manasijeviq, drejtori SHF “Jabllanica e Epërme” Sllavica Gjoniq dhe kryetari i shoqatës “Zemër për fëmijët”, Radmila Millojkoviq.

Lojrat sportive janë mbajtur në sallën e edukatës fizike të SHF “Jabllanica e Epërme”.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues