Arkiva e lajmeve
                   

LISTA E NDËRMARRJEVE TË CILËT KANË MARRË MJETE NË KONKURSIN PËR MEDVEGJËN GUSHT/SHTATOR 2013

9. tetor 2013.

1. PUZR “Novi alas” Krala Millana pn,Banja e Sijarinës,Medvegjë-56 pikë-shuma e caktuar 2.996.000,00 dinar;

2.SZTR”Tomica”,rruga Bozhidara Stojanoviqa Drenickog pn,Medvegjë-51 pikë- shuma e caktuar 2.877.000,00 dinar;

3.”Zenit”OD,Nikolle Teslle pn,Medvegja-46 pikë-shuma e caktuar 2.708.711,80 dinar;

4.TR”NEIMAR PROM”,Sollunskih ratnika 8/6,Medvegjë -44 pikë-shuma e caktuar 3.000.000,00 dinar;