Arkiva e lajmeve
                   

KUJDES NË NUMRAT, DEMINET TË MËDHAJA

22. gusht 2014.

Vranjë- kontrollim rigoroz po vazhdon me vërtetimin e saktësis së numrave kanë bërë të ditur në ndërrmajren ekonomike për shpërndarjen e energjisë elektrike “Jugoistko” Nish.

Ekipet e “Jugoistkoit” e kontrollojnë çdo numër nëse rasisht ka parregullsi meren masa te shfrytzuesit e rrymës, do të llogaritet hargjim i paautorizuar i energjisë elektrikenë shumë të cilën mundë të jetë me çin mi dinarë, paralajmrojnë kompetentët.

Mbas asaj vjen edhe denimi penal, sepse bëhët fjalë për vepër penale.

Nërrmarja ekonomike për shpërndarjen e energjisë elektrike “Jugoistok” Nish fton të gjithë blersit e saj në rast që vrejnë çfardo parregullsie ose dëmtim në numrat e tyre atë menjëher ta lajmrojnë elektrodistribucionin, sepse me Ligjin e enrgjetikës ajo është detyr e tyre. 

Qytetarët luten që të bëjnë kujdes në vulat (bllombat) në aparatet matëse të tyre, në numra ose në grupet matëse,  duke pasë parasysh se një numër i madhë i qytetarëve janë lajmruar në ditët e fundit pikrishtë për këtë arsyje. Në emër u janë shenuar gjithve paautorizim hargjimi sepse nuk i kanë vurë vulat (bllombat) në vendet adekuate tek numrat dhe kjo mundë të sjell një situate të padëshirueshme.

 Mbasi që të kuptoj ekipi i “Jugoistokit” për çfardo rasti që nuk janë lajmruar numrat nuk do të merret parasysh lajmrimi më pasë, ka theksuar në lajmrimin e “Jugoistokit” Nish.

BurimiOK Radio dhe Trupi koordinues