Arkiva e lajmeve
                   

KONTRABANDA E VAKCINAVE TË SHPENDËVE NË KALIMIN KUFITAR TË PRESHEVËS

29. prill 2014.

Doganjerët në kalimin kufitar në Preshevë kanë ndaluar rastin e kontrabandës të vakcinave të shpendëve.

Në hyrje të Republikës së Sërbis është ndaluar automjeti “Hjundai Gec” me targa të Leskovcit. Në pyetjen e doganjerit a keni diqka për të lajmruar për dogan shoferi është përgjigjur negativishtë.

Kontrollim detal i automjetit në bashkpunim me policët zyrtar janë gjetur 55 copa vakcina për shpendët „ Nobilis Diluent FD 200ml“ dhe 55 copa vakcina tablet „ Nobilis SG 9R“, të cilat përdoren për parandalimin e infeksionit salmonelozave. Vakcinat janë gjetur në veturë në pjesën e gomës rezervë dhe në hapsirën e përparme të ventillimit në anën e djathtë ndër karrigë, kanë qenë të mshehura në çantën e cila e mban temperaturë e ultë.  

С обзиром да возач није имао дозволу и решење за увоз, које издаје Агенција за лекове и медицинска средства, роба процењене вредности од 1.500 еура, привремено је задржана. Међутим, како роба прелази 1/3 вредности превозног средства, привремено је задржан и аутомобил.

Duke pasë parasysh se vozitsi nuk ka pas leje dhe vendim për eksport të cilën e jep Agjensioni i barnave dhe mjeteve medicinal, malli është vlersuar në shumë prej 1.500 euro, përkosisht është mbajtuar. Megjithëatë pasi që vlera e mallit kalon 1/3 e mjetit bartës atëher përkosisht mbahet edhe automjeti.

Deri në fund të procedures gjyqsore, malli dhe automjeti u janë dorzuar në vazhdimisi policis autorizuese.

Burimet:Drejtoria doganore dhe Trupi Koordinues