Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR SHPËRBLIMIN NACIONAL PËR RAPORTIM TË DINJITETSHËM MBI VARFËRINË DHE PËRJASHTIMIN SOCIAL (AFATI:28.02.2018)

15. janar 2019.

Rrjeti Europian Kundër Varfërisë - Serbia shpall konkurs për punimet gazetareske/mediale të cilat do të konkursojnë për Çmimin Kombëtar për Raportimin e Dinjitetshëm mbi Varfërinë dhe Përjashtimin Social.

Qëllimi i Çmimit për Raportim Dinjitoz është promovimi i raportimit të mirë dhe jo senzacionalist të varfërisë, i cili paraqet aspekte të ndryshme të varfërisë në lidhje me njerëzit që jetojnë në varfëri dhe që merren me një shqyrtim më të thellë të fenomenit të varfërisë dhe shkaqeve të saj.

Ово признање представља нетипичну награду, с обзиром на то да је жири који ће оцењивати новинарске радове/медијске прилоге састављен искључиво од особа с искуством сиромаштва и социјалне искључености (незапослени млади, особе са инвалидитетом, припадници и припаднице националних мањина, корисници/е социјалних услуга и др.)

çmimi për raportimin dinjitoz ndahet për punën gazetareske /  mediale në fushën e varfërisë dhe përjashtimit social në Serbi, të cilat janë botuar në shtyp, transmetuar media elektronike apo online të rëndësisë kombëtare, rajonale dhe lokale.

Kjo mirënjohje është prezanton çmimin jo tipik duke marrë parasysh se jepet nga juria që do të vlerësojë pjesën e punës së gazetareske / mediale, juri e cila përbëhet ekskluzivisht nga njerëzit me përvojë në temat e varfërisë dhe përjashtimit social (të rinjve të papunë, personat me aftësi të kufizuara, anëtarë të pakicave kombëtare, shfrytëzuesit e shërbimeve sociale etj).

Kriteri më i rëndësishëm që juria do të udhëheqë në vlerësimin është se sa gazetari raporton mbi varfërinë dhe përjashtimin social në fotografi, tekste dhe fjalë në mënyrë të denjë dhe kështu përpiqet të flasë për këtë temë në një mënyrë jo senzacionale dhe pa stereotipe.

Konkursi zgjat deri më 28 shkurt 2019.

Punimet duhet të publikohen nga data 1 shkurt 2018 deri më 31 janar 2019, ose deri në fund të konkursit, 28.2.2019.

Çmimi do të jepet në mujat mars dhe prill 2019.

Më shumë informacione mund të merret përmes numrave të telefonit: 060 70 54 893 - Dobrila Markoviq ose 064 144 34 35 - Jasmina Kruniq.

Folmularin paraqitës mund ta gjeni në këtë adresë  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHEhnF09tULDdlaQNqxwIXwTLnHFSsRnDS7WtaXGSuF7chOg/viewform apo përmes adresës elektronike protivsiromastva@gmail.com.

Çmimi Kombëtar për Raportimin Dinjitoz EAPN Serbia synon të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së monitorimit të medias në fenomenin e varfërisë dhe përjashtimit social në Serbi, duke rritur ndërgjegjësimin e publikut për jetën e personave me përvojë të varfërisë dhe duke shpërblyer e motivuar gazetarët të cilët përmes punës së tyre raportojnë në mënyrë të denjë mbi varfërinë.

Një konkurs për Çmimin Kombëtar për Raportimin Dinjitoz realizohet nga Rrjeti Europian kundër Varfërisë - Serbi në kuadër të projektit „Journalism-Prize Goes International“, i mbështetur nga Fondacioni ERSTE.

Burimi: Faqja në FB e EARN Serbia dhe Trupi Koordinues