Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR PROJEKTET TË CILAT I FINANCON FONDI PËR DEMOKRACI I KOMBEVE TË BASHKUARA

24. nëntor 2016.

Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara (UNDEF) fton organizatat e shoqërisë civile që të konkurojnë me projektet të cilat forcojnë dhe ofrojnë ndihmë demokracisë.

Propozimet e projekteve duhen t`i përkasin ndonjë fushe të cekur më poshtë:
– Aktivizmi shoqërore
– Sundimit të ligjit dhe drejtave të njeriut
– Mjeteve për dituri
– Forcimin e rolit të gruas
– Përfshirjen e të rinjëve
– Mediat dhe lirinë e informimit
–Forcimin e interaksionit me pushtetin

Afati për dorëzimin e dokumentacionit është 15 dhjetor 2016. Vlera e grantit është 100.000 deri 300.000 dollarë. Rrethi i aplikantëve përfshinë organizatat e shoqërisë civile.

Për më shumë informacione rreth konkursit mund t`i merrni në këtë adresë: на  http://www.un.org/democracyfund/apply-funding

Burimi: Fondi për Demokraci i Kombeve të Bashkuara dhe Trupi koordinues