Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR PROJEKTET E VETËPUNËSIMIT DERI MË 22 PRILL

15. prill 2019.

Beograd - Qytetarët regjistruar si të papunë mund që deri më 22 prill të paraqesin kërkesën, planin e biznesit dhe dokumentacionin e nevojshëm për konkursin për vetëpunësim, tha Zoran Martinoviq, drejtor i Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

"Këtë vit, programi mund të përfshijmë afër 4.000 persona", tha Martinoviq dhe shtoi se deri tani ka paraqitur disa 2,500 kërkesa.

Siç tha ai për RTS, procedura nuk është e komplikuar dhe paratë që merren janë një ndihmë e pakthyeshme për të filluar një punë.

"Paratë mund t`i quaj dikush si simbolike, a ndokush edhe si nxitje. Këtë vit ne japim nga 200.000 deri 240.000 dinarë. Unë mendoj se kjo është e mjaftueshme për pagimin e tamimeve dhe kontributeve për të paktën një vit dhe për të filluar një biznes që nuk kërkon një investim të madh," tha ai Martinoviq.

Martinoviq tha se në regjistër janë 569,000 të papunë dhe se numri ra me rreth tetë për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Drejtori i SHKP-ës ka deklaruar se departamenti i prezantoi programet e tij në të gjitha vetqeveritë lokale, dhe se interesi më i madh ishte në krijimin e vendeve të reja, për të cilat mund të merrni nga 150,000 deri në 300,000 dinarë.

Si risi ai deklaroi programin e trajnimit, i cili këtë vit po zbatohet në kompanitë private.

"Ne duam që të zhvillojmë sektorin real dhe ta lehtësojmë sektorin publik. Këtë vit ne do të ketë dy modalitete - për personat me arsim universitar dhe personat me arsim të mesëm, të moshës deri në 30 vjet", tha Martinovic.

Ka kushte që duhet t`i plotësojnë punonjësit e ardhshëm, por edhe punëdhënësit duhet të plotësojnë, tha Martinoviq, duke shtuar se ai pret që përmes këtij programi angazhohet rreth 1,130 praktikantë.

Burimi: Poslovno Jutro dhe Trupi Koordinues