Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE TË BALLKANIT PERENDIMOR

18. nëntor 2019.

Konkursi për organizatat e shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor është në vazhdë.

Për të ndihmuar rajonin e Ballkanit Perëndimor të bëhet një zonë e stabilitetit dhe sigurisë përmes zbatimit të reformave brenda procesit të integrimit evropian, dhe me fokus forcimin e sundimit të ligjit dhe ekonomisë së këtyre vendeve, shoqëria civile është njohur si një nxitës i rëndësishëm dhe nxitës i proceseve të reformës përmes projektit të Forcimi i Integrimeve të BE-së në Maqedoninë Veriore, Malin e Zi dhe Serbi.

Ambasada Norvegjeze në Beograd dhe Fondi Ballkanik për Demokracinë i Fondit Gjerman Marshall (BTD), vazhdojnë të mbështesin integrimin evropian dhe proceset e reformave në Maqedoninë Veriore, Malin e Zi dhe Serbinë me këtë konkurs. Mbështetja ofrohet për pothuajse një të tretën e fushave që duhet të reformohen për t'i ndihmuar këto vende të bëhen anëtare të plota të Bashkimit Evropian.

Projekti ofron mbështetje për aktivitete që lidhen me kapitujt më të rëndësishëm të negociatave - sundimi i ligjit dhe reformat në drejtësi (Kapitulli 23), krijimi i një hapësire të drejtësisë, lirisë dhe sigurisë (Kapitulli 24), si dhe reformat e prokurimit publik (Kapitulli 5), politika e konkurrencës (Kapitulli 8) ), shoqëritë e informacionit dhe mediave (Kapitulli 10), energjia (Kapitulli 15), mbrojtja e mjedisit (Kapitulli 27), politikat e përbashkëta të jashtme dhe të sigurisë (Kapitulli 31) dhe kontrollet financiare (Kapitulli 32).

Mbështetja ndahet në tre grupe, në varësi të llojit të aktiviteteve dhe aktorëve që i zbatojnë ato, dmth nëse janë organizata individuale të shoqërisë civile ose koalicione / rrjete të organizatave.

Zbatimi i aktiviteteve të organizimit të ngjarjeve / tubimeve dhe iniciativave strategjike në këto fusha të reformës mbështetet nga një fond prej 20,000 deri 200,000 euro për 6 deri në 24 muaj.

Për më shumë informacione mbi konkursin dhe dokumentacionin përcjellës janë të qasur në http://www.gmfus.org/strengthening-eu-integration-north-macedonia-montenegro-and-serbia

Burimi: Fondi Ballkanik për Demokraci dhe Trupi Koordinues