Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR NDJEKJEN E TRAJNIMIT PËR PËRKRAHJEN DHE NDIHMËN E TË RINJËVE PËR PUNËSIM (AFATI: 9.1.2019)

22. nëntor 2018.

Qendra për Trajnime Biznesore ftonë të rinjët në konkurs, të marrin iniciativë dhe të krijojnë ardhmërinë e tyre!

Në kuadër të projektit "Punësimi parashikues për të rinjtë", financuar nga Ministria e Rinisë dhe Sportit, Qendra për Trajnim Biznesi shpallë konkurs për ndjekjen e trajnimeve për mbështetje dhe ndihmë për të rinjtë gjatë punësimit.

Programet janë të dedikuara për të rinjtë e papunë të të gjitha profesioneve dhe profileve, studentë të viteve të fundit të studimeve themelore dhe studimeve akademike master dhe absolventëve.

Trajnimi do të mbahet nga 21 janari deri më 8 shkurt 2019 dhe është falas për të gjithë pjesëmarrësit.

Është planifikuar që 22 pjesëmarrës të marrin aftësi të tilla si komunikimi, prezantimi, etikë të biznesit, negocimi etj., ndërsa gjatë javës së dytë dhe të tretë të programit është planifikuar aplikimi i aftësive dhe njohurive të fituara, me përfshirjen e përfaqësuesve të kompanive dhe studimeve të rasteve si dhe intervista me HR dhe simulimi i intervistave të punës.

Konkursi është i hapur deri më 9 janar 2019, dhe aplikimet bëhen në faqen e internetit ëëë.poslovnitrening.rs.

Burimi: Ministria e Rinisë dhe Sportit dhe Trupi Koordinues