Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR MEDIA DHE ORGANIZATA E SHOQËRISË CIVILE TË CILAT MERREN ME MEDIA (AFATI: 30 SHTATOR 2020)

12. nëntor 2019.

Projekti i USAID-it për Zgjerimin e Qëndrueshmërisë së Medias ka hapur një thirrje të re për media dhe organizatat e shoqërisë civile të përfshira në media.

Thirrja është e hapur nga 1 nëntori 2019 deri në 30 shtator 2020.

Mbështetja ka për qëllim zhvillimin e modeleve të biznesit dhe zgjerimin e biznesit, si dhe aktivitete mbrojtëse për të përmirësuar mjedisin e biznesit dhe qëndrueshmërinë e mediave në Serbi.

Palët e interesuara mund të aplikojnë për:

1. Mbështetje teknike për përmirësimin e punës së mediave dhe zhvillimin e ideve të reja të biznesit (zhvillimi i planeve strategjike, organizimi i trajnimeve të ndryshme, trajnimi, mentorimi, mbështetja e IT, ndihma ligjore / financiare / administrative, etj.).

2. Ndihma nga Fondi i Ndihmës së Shpejtë (përfshin prokurimin e pajisjeve, licencat, programet kompjuterike, mjetet e vlerësimit të një ideje biznesi, kryerjen e hulumtimit të tregut, aktivitetet promovuese, si dhe format e tjera të një mbështetje të njëanshme të shkallës së vogël).

3. Grant i drejtpërdrejtë për zhvillimin e një modeli të ri biznesi dhe / ose aktivitet avokimi për të përmirësuar mjedisin e biznesit për punën në media.

Детаљан опис услова, видова подршке и начина аплицирања налази се на сајту 

Përshkrimi i hollësishëm i termave, llojeve të mbështetjes dhe mënyra se si të aplikoni mund të gjendeni në faqe IREX-a https://www.irex.org/program/seeking-concept-papers-media-outlets-and-media-support-organizations-serbia

Burimi: USAID dhe Trupi Koordinues