Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR EKIPIT VULLNETAR TË NISHVILLIT (AFATI: 10.07.2019)

16. maj 2019.

Festivali i sivjetshëm i Nishvil Jazz u jep mundësi të rinjve të kontribuojnë në një nga manifestimet më të mëdha kulturore serbe dhe evropiane, dhe në të njëjtën kohë të përdorin verën dhe të shfrytzojnë veten në një mënyrë produktive dhe argëtuese.

Për 12 ditë 300 të rinj do të marrin pjesë së bashku në programin vullnetar , ku do të fitojnë përvojë dhe njohuri të paharrueshme dhe si kujtim me vete do të marrin njohje të reja.

Përmes programit vullnetar të festivalit deri tani kanë kaluar mbi 3000 vullnetarë, duke filluar nga viti 2010. Gjatë kësaj periudhe, ekipi vullnetar i mblodhi të rinjët nga mbi 120 qytete të ndryshme të vendit dhe jashtë vendit. Në vitin 2012, ekipi mori çmimin e qytetit të Nishit, në formën e monedhave ari me imazhin e Mbretit Konstantin për kontributin e veçantë vullnetare për promovimin dhe zhvillimin e kulturës, dhe në fund të vitit 2013, është shpallur si program i posaçëm vullnetar nga Këshilli Rinor Nacional i Serbisë për projektin më të mirë të të rinjve në atë vit.

As performuesit nuk mbetën indiferentë ndaj vullnetarëve. Një numër i madh i emrave vendas dhe ndërkombëtarë të skenës së xhazit shprehën lavdëratat. Një numër i madh mediash, si vendase ashtu edhe të huaja, përcollën tregimin vullnetar të festivalit. Muzikanti ynë i shquar i xhazit Misha Blam dikur tha se vullnetarët janë pjesë përbërëse e kartës së biznesit të festivalit. Vullnetarët e Nishvill Jazz-it janë bërë brend i njohur i aktivizmit dhe solidaritetit, si dhe mbështetës kryesor të festivalin.

Të gjithë vullnetarët e interesuar dhe vullnetarët ftohen që të aplikojnë për vullnetarizëm dhe nga angazhimi i tyre do të kontribuojnë në realizimin e ngjarjes dhe të bëhen pjesë e ngjarjes së madhe muzikore të Nisville Jazz Festival-it.

Ekipi vullnetar do të ndahet në 10 sektorët e mëposhtëm: pritësit e audiencës, nikoqirët e muzikantëve, bletat dhe mollëkuqet, marketingu, shtypi, mbështetja teknike, logjistika, shërbime hotelierike, punëtori dhe siguri. Gjithashtu është e mundur të aplikoni për pozitën e udhëheqësit të asistentit të ekipit.

Kandidatët duhet të jenë të paktën 15 vjeç dhe të gatshëm të mbajnë përgjegjësi për detyrimet dhe detyrat e tyre.

Vullnetarizmi në Nishvillit nënkupton aktivizmin 01-12 gusht 2019, puna me ndërrime organizohet dhe kryhet nga të gjitha rregullat dhe kodet e menaxhimit vullnetar, në pajtim me Ligjin për Vullnetarizmi e Republikës së Serbisë.

Konkursi është i hapur deri më 10 korrik. Regjistrimi bëhet duke përdorur platformën e internetit të vendosur në linkun e mëposhtëm: http://volunteers.nisville.com/. Informacione të mëtejshme mbi konkursin dhe formularin e aplikimit mund të gjeni në http://volunteers.nisville.com/#/. Pyetje ose probleme në paraqitje ju mund t`i dërgoninë e-mail adresën e mëposhtme: volunteers@nisville.com ose info@voluntee.rs.

Burimi: Nishvill Jazz Festivali dhe Trupi Koordinues