Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR BURSA - UNITED ËORLD COLLEGE

30. nëntor 2018.

Komiteti Kombëtar i UËC-së i Republikës së Serbisë ka hapur konkurs për bursa për Ëorld Colleges për nxënësit e vitit të 2 dhe 3 të shkollave të mesme. Konkursi do të jetë i hapur deri më 14 dhjetor 2018. Çdo vit, ndahen disa bursa në shumën prej 0-100% të tarifave të shkollimit për një nga 17 kolegjet tona në mbarë botën.

Më shumë informacione mund t`i gjeni në https://tinyurl.com/serbia2018uëc

UËC është një lëvizje e shkollave që ofron diplomën IB të njohur ndërkombëtarisht dhe shansin për të vazhduar studimet në universitetet prestigjioze në botë. UËC paraqet një ambient multikulturor me një program inovativ të arsimit nëpërmjet subjekteve standarde akademike, gjithashtu inspiron studentët e tij për të formuar mendimet kritike dhe angazhimin në përfshirjen në projektet vullnetare dhe aktivitetet jashtëshkollore, sepse arsimimi nuk fitohet vetëm brenda klasës.

Për më shumë informacione mbi arsimin e UËC, vizitoni faqen e Facebook https://www.facebook.com/uwcserbia/

Burimi: Komiteti Kombëtar i Republikës së Serbisë i UËC-ës dhe Trupi Koordinues