Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI PËR BASHKËFINANCIMIN E PËRPILIMIT TË DOKUMENTAVE PLANIFIKUESE

25. mars 2019.

Ministria e Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe Infrastrukturës ka shpallur thirrjen publike për grante nga buxheti i Republikës së Serbisë për bashkëfinancimin e përgatitjes së dokumenteve të planifikimit në vitin 2019.

Qëllimi i konkursit është krijimi i një baze të planifikuar, inkurajimi i rregullimit  të planifikimit hapësinor dhe përcaktimi i rregullave të ndërtimit dhe përdorimit të hapësirës në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

Shuma maksimale për pjesëmarrës është 2.000.000,00 dinarë

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 18 prill 2019.

Informacionet shtesë rreth konkursit mund t`i gjeni në    https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-iz-budzheta-republike-srbije-za-0

Burimi: Ministria e Ndërtimtarisë, Komunikacionit dhe Infrastrukturës dhe Trupi Koordinues