Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI I RI NË KUADËR TË PROGRAMIT “BASHKËSITË AKTIVE” (AFATI: 30 NËNTOR 2019)

7. nëntor 2019.

Për 20 vjet Fondacioni Trag ka ndjekur programin “Komunitetet Aktive”.

Konkursi i ri për Propozime për programin e Komuniteteve Aktive është e hapur deri më 30 nëntor 2019.

Deri më tani, 630 nisma të grupeve dhe shoqatave joformale në mbi 200 komunitete në të gjithë Serbinë janë mbështetur në programin e Komuniteteve Aktive.

Që në fillim, programi monitoron nevojat e qytetarëve të bashkuar, dhe financiarisht mbështet dhe përndryshe i mbështet ata për të realizuar idetë e tyre që kontribuojnë në zhvillimin dhe mirëqenien e komuniteteve të tyre.

Projektet e mbështetura nga Fondacioni Trag nuk janë të kufizuara tematikisht dhe janë rezultat i ideve, energjisë, punës dhe përkushtimit të njerëzve që marrin pjesë në to.

Informacione më të hollësishme në lidhje me konkursin dhe dokumentacionin e tenderit janë në dispozicion në faqen e internetit të Trail-it të Fondacionit: //www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/aktivne-zajednice.php.

Burimi: Fondacioni Trag dhe Trupi Koordinues