Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI I PROGRAMIT PËR BIZNESET E QËNDRUESHME (AFATI 22 SHKURT 2020)

22. janar 2020.

Programi i Biznesit të Qëndrueshëm është një program i ri Smart Kolektiv që synon zhvillimin e kompanive me ndikim të fortë shoqëror në Serbi dhe përgatitjen e tyre për investime impakt. Pjesëmarrësit e programit, së bashku me një ekip të mentorëve të biznesit me përvojë, sipërmarrës dhe investitorë, do të punojnë në një strategji të zhvillimit të biznesit dhe përgatitje për ndikimin e investimeve në vend dhe jashtë gjatë pesë muajve të programit.

Kompanitë me potencialin më të madh për ndikim të mëtejshëm të biznesit dhe social do të kenë mundësinë të aplikojnë për një instrument financiar novator - një kredi pa interes deri në 50,000.00 EUR. Kompanitë do të kthejnë investimin pa interes për një periudhë 3 deri në 5 vjet, sipas dinamikës së rregulluar për secilën kompani individuale.

Programi i Qëndrueshëm i Biznesit është pjesë e Fondit Smart Impact - një fond i zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë që do të investojë rreth gjysmë milioni euro gjatë 5 viteve të ardhshme në nisma dhe biznese që kontribuojnë në ndryshime të qëndrueshme dhe pozitive në komunitetet e tyre.

Aplikimet për të marrë pjesë në program janë të hapura deri më 31 janar 2020.

Aplikimi për programin bëhet përmes formularit online të disponueshëm nëhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBuojuowqk4D1x9yXamdH5vgx-Vef_l2Ju_JCxhSmGHbsFeQ/viewform

Informacionet shtesë dhe udhëzimet rreth konkursit për aplikim i keni në linkun http://smartkolektiv.org/wp-content/uploads/2020/01/SK-Program-za-odr%C5%BEive-biznise_Smernice-i-vi%C5%A1e-informacija.pdf

Burimi: Smart Kolektiv dhe Trupi Koordinues