Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSI I FONDACIONIT PEACE NEXUS PËR BALLKANIN PERENDIMOR NË VITIN 2020 (Afati: 7 qershor 2020)

27. maj 2020.

Me këtë thirrje, Fondacioni Paqja Nexus kërkon të mbështesë organizatat që kontribuojnë në kohezionin social në Ballkanin Perëndimor dhe organizatat që veprojnë në nivelin rajonal. Fondacioni është veçanërisht i interesuar të mbështesë aktorët që punojnë për të rritur cilësinë dhe intensitetin e bashkëpunimit në nivelin etnik dhe kombëtar, dhe kështu të kontribuojnë në lëvizshmërinë, dialogun dhe pajtimin rajonal.

Me këtë thirrje, Fondacioni nuk siguron fonde institucionale (themelore).

Në vend të kësaj, Fondacioni ofron mbështetje në fushat e mëposhtme:

1. Dobësitë e konfliktit për të mbështetur organizatat për t'u përshtatur me kontekstin dhe për të kontribuar në kohezionin social;

2. Mbështetje organizative për ndërtimin e paqes dhe rritjen e efikasitetit të tyre në punë;

3. Dialog gjithëpërfshirës me sektorin e biznesit, me qëllim përfshirjen e aktorëve përkatës në gjetjen e zgjidhjeve dhe kontributeve të përbashkëta për kohezionin social në sektorin e marrëdhënieve të biznesit - komuniteti - autoritetet publike.

Në të tre fushat e mbështetjes, nënkuptohet bashkëpunimi me partnerët në tejkalimin e sfidave të brendshme ose të jashtme që parandalojnë efikasitetin dhe aftësinë për të arritur qëllimet e tyre.

Afati për dorëzimin e propozim projekteve është 7 qershor 2020.

Informacione shtesë rreth konkursit janë të qasura në https://peacenexus.org/western-balkans-call.

Burimi: Fondacioni Peace Nexus dhe Trupi Koordinues