Arkiva e lajmeve
                   

KONKURSE TË MPB-së PËR PAKICAT KOMBËTARE NË JUG TË SËRBISË

15. gusht 2011.

Konkurset e MPB-së të Republikës së Sërbisë në Jug të Sërbisë, në të cilat kanë marë pjesë vetëm pakicat kombëtare, me sukses janë të përfunduara. Pas verifikimeve të BIA-së dhe Ministrisë së punëve të brendshme, në trajnim janë pranuar 10 persona nga Medvegja, 20 nga Presheva dhe 20 nga Bujanoci. Trajnimi do të zgjasë një vit.