Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PER ZGJIDHJEN ME TE MIRE DIGJITALE QE STIMULON AKTIVIZIMIN E QYTETAREVE (Afati i fundit: 15.06.2019)

17. maj 2019.

A keni një ide për një aplikacion ose platformë të re që mund të lidhë qytetarët dhe t'i ndihmojë ata të zgjidhin problemet në  Bashkinë  e tyre? A mendoni se demokracia digjitale mund të kontribuojë në përfshirjen më të madhe të qytetarëve në bërjen e politikave?

Nëse përgjigjet e këtyre pyetjeve janë afirmative, Shkolla e Hapur e Beogradit (BOS) ju fton për të marrë pjesë në konkurs dhe ndani idenë tuaj për një zgjidhje dixhitale inovative që do të rrisë aktivizmin qytetar dhe do të përmirësojë mënyrat në të cilat qytetarët komunikojnë me vendimmarrësit.

Do te perzgjidhen 5 pese zgjidhjet me te mira ,ndersa autorin e idese me te mire e pret mbeshtetja per te zgjeruar  zhvilluar zgjidhjen dighitale ne formen e ndihemes materiale , me vlere rreth 2 mije euro.

Te gjitha informacionet ne lidhje me konkursin dhe menyren e paraqitjes gjinden ne  http://www.bos.rs/ei/uploaded/YOU4EU_Contest_Call%20for%20Applications.pdf, ndersa organizatoret bejne thirrje per te gjithe te interesuarit ne pjesmarrje qe me vemendje ti lexojne ne rregulloren e paraqitur ne

http://www.bos.rs/ei/uploaded/YOU4EU_Contest_Rules%20and%20Regulations_1.pdf

ne te cilin  mund te informoheni ne lidhje me detajet,dhe shihet kjarte se kush ka te drejte pjesmarjeje,cilat ide jane te mireseardhura dhe si do te vijoj procesi i perzgjedhjes.

Afati i paraqitjes 15. qershor 2019.

Shkolla e hapur e Beogradit organizon kete konkurs se bashku me partneret e Malit te Zi  Instituti alternativa), (Kroacise  Gong), Slovenia (PINA) dhe Spanja  (Access Info Europa) brenda projektit  „YOU4EU – Pjesmarrja e qytetareve  2.0“,e cila zgjate deri ne shtator 2018 deri ne shkurt 2020.  dhe zbatohet me mbeshtetjen e programit Evropa per qytetare.

Per me shume informacione kerkoni ne  www.bos.rs

Burimi: Shkolla e hapur e Beogradit dhe Trupi Koordinues