Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR ZGJEDHJEN E DREJTORËVE NË NDËRRMARJET PUBLIKE

27. gusht 2013.

Bujanoc -  Kuvendi komunal i Bujanocit dhe Komisioni për emrimin e drejtorve për Ndërrmarjet publike në komunën e Bujanocit në bazë të nenit Ligjit për Ndërrmarjet publike; Ligjit për veteqeverisje lokale dhe me Vendimin e shpalljes së konkursit publike të Këshillit mbykshirës të Ndërrmarjeve publike komunale kanë shpallur konkurs publik për zgjedhjen e kandidatëve për drejtor në Ndërrmarjet publike. Në konkurs do të zgjidhet udhëheqsi i Drejtoriat për ndërtim të tokës, urbanizmit dhe rrugëve, drejtor i Ndërrmarjes publike “Komunalia” dhe udhëheqës i Ndërrmarjes publike Radio Televizinit të Bujanocit .

Burimi: Jugmedia