Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR VIZATIMIN E MURALEVE (AFATI: 20 Gusht 2019)

13. gusht 2019.

Organizatorët e Festivalit të Artit në Rrugë ftojnë artistë vizualë nga Serbia që janë deri në 35 vjeç për të aplikuar në konkursin e  pikturave murale. Vendimi fitues do të bëhet si pjesë e edicionit të këtij viti të festivalit, i cili zhvillohet në hapësira publike në Dorqol të Beogradit, si dhe në oborrin e shkollës fillore "Kralj Petar I" në Beograd, nga 6-8 shtatori nën moton "Le të dalim jashtë".

Konkursi është i hapur për individë dhe kolektivë, dhe aplikacioni duhet të përfshijë: hartimin paraprak të muraleve me shpjegime (dimensionet e murit: 3m lartësi dhe gjerësi 2.5 m), biografi të shkurtër dhe fotografi të tre punimeve të mureve të përfunduara më parë. E mësipërm duhet të dorëzohet në një dokument PDF me emrin dhe mbiemrin e autorit ose kolektivit, jo më të madh se 5MB. Hyrjet duhet të dërgohen në: konkurs@festivalrekonstrukcija.com, me titullin "Konkurs za Murale", deri në 20 gusht.

Festivali i Artit në rrugë prezanton artin në jetën e përditshme përmes: muraleve dhe ndërhyrjeve të tjera të artit, instalimeve në hapësirë, ekspozitave të fotografisë në rrugë, vepra arti për "kujdestarinë", programin e debatit, tregun e artit, punëtoritë, programin muzikor, si dhe lojërat në rrugë që nga fëmijëria. Më shumë se 50 autorë nga disiplina të ndryshme do të marrin pjesë në festivalin e këtij viti dhe të gjitha përmbajtjet do të jenë pa pagesë.

Më shumë informacion mbi Festivalin e Arteve në Rrugë është në dispozicion në www.facebook.com/FestivalReconstruction

Burimi: Portali i të Rinjëve dhe Trupi Koordinues