Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR SUFINANSIMIN E PROJEKTEVE NË FUSHË E INFORMIMIT PUBLIK

21. mars 2023.

Medvegjë – Beograd – Administrata komunale ka shpallur tender për bashkëfinancim të prodhimit të përmbajtjeve mediatike për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës në vitin 2023.

Fondet në shumën totale prej 4,000,000.00 dinar janë ndarë për projekte të prodhimit të përmbajtjeve mediatike.

Në konkurs mund të marrin pjesë:

- botues i medias, media e të cilit është e regjistruar në Regjistrin e mediave, të cilin e mban Agjencia për regjistrat e bizneseve, në pajtim me Ligjin për informim publik dhe media;

- person juridik, pra një sipërmarrës, i cili merret me prodhimin e përmbajtjes mediatike dhe që ka dëshmi se përmbajtja mediatike e bashkëfinancuar do të realizohet nëpërmjet medias;

- person juridik, gjegjësisht sipërmarrës, me projekte për organizimin dhe pjesëmarrjen në tubime profesionale, shkencore dhe të përshtatshme, si dhe me projekte për përmirësimin e standardeve profesionale dhe etike në fushën e informimit publik.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve dhe projekteve është 17 Mars 2023. deri më 31.03.2023. vjet.

Më shumë informacion mund të gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.medvedja.ls.gov.rs/media/tk2lwelt/konk_med_srb.docx

Burimi: Komuna e Medvegjës, Shërbimi i Trupit koordinues