Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS PËR PJESËMARRJE NË FORUMIN NACIONAL PËR IDETË E GJELBËRTA (AFATI: 05.05.2019)

16. prill 2019.

Fondacioni Trag, Fondacioni i Vllezërve Rokfeler dhe Erste Banka kanë shpallur Konkurs për pjesëmarrje në Forumin Nacional për Idetë e Gjelbërta.

Në partneritet me Fondacionin Rockefeller dhe Fondacionin ERSTE Bank, Fondacioni Trag kërkon ide kreative dhe inovative për organizimin dhe zgjidhjen e përbashkët të problemeve sociale, duke u mbështetur në burimet e komunitetit, duke ruajtur jetën.

Konkursi synon shoqatat e joformale të qytetarëve, fondacionet, kooperativat dhe kompanitë që planifikojnë të bëhen sipërmarrësit të cilët planifikojnë të bëhen solidar në veprimtarinë  e tyre fillestare, eksploatimin e resurseve, menaxhimi i investimeve, zhvillimi teknologjik dhe ndryshimet institucionale ato lidhen me njëri-tjetrin, dhe jo vetëm me nevojat e tanishme.

Programi mbështet zhvillimin e qëndrueshëm të sipërmarrësve solidar në përgatitje apo fillestarëve.

Idetë do të zgjidhen në përputhje me kriteret e mëposhtme: përshtypja e përgjithshme, misioni shoqëror, aktiviteti i biznesit, qëndrimi ndaj mjedisit dhe projeksionet financiare.

Për me shumë informacione rreth kritereve të vlerësimit mund t`i gjeni në https://www.tragfondacija.org/media/Uputstvo%20za%20prijavljivanje%20Forum%20za%20zelene%20ideje.pdf

Konkursi është i hapur deri më 5 maj 2019.

Aplikantët për idetë e projektit mund të aplikojnë në konkurs ekskluzivisht përmes mjeteve elektronike, duke dërguar Formularin e plotësuar A dhe A Buxhetin A në prijavazeleneideje@tragfondacija.org.

Dokumentacionin e konkursit mund ta merrni në www.tragfondacija.org

Stafi i Trag Foundacionit ofron mbështetje për përdoruesit në sqarimin e kushteve dhe kërkesave për të aplikuar. Ju mund t'i dërgoni të gjitha pyetjet me e-mail në zeleneideje@tragfondacija.orgderi  më 25 prill 2019.

Të gjithë aplikuesit e programit do të marrin informacion mbi rezultatet e raundit të parë të përzgjedhjes jo më vonë se më 17 maj 2019.

Fondi i ndarjes u sigurua nga Fondacioni Trag, i mbështetur nga Fondacioni Rockefeller (RBF).

 Fondacioni Trag dhe ERSTE Bank do të ofrojnë përkrahje shtesë në formën e konsultimeve, edukimit dhe shkëmbimit të përvojave në mënyrë që t'u ofrojë atyre mbështetje afatgjatë në realizimin e ideve të biznesit.

Përveç çmimit në Forumin Kombëtar, të tre idetë e shpërblyera do të marrin pjesë në Forumin Rajonal të Fondacionit Vllezërit Rockefeller (RBF), i cili organizohet këtë vit nga 9 deri në 12 korrik në Shqipëri, me mundësi për të garuar për një çmim shtesë prej 10,000 dollarë.

Informacione shtesë rreth konkursit dhe dokumentacionin e konkursit i keni  në dispozicion në www.tragfondacija.org

Burimi: Fondacioni Trag dhe Trupi Koordinues