Arkiva e lajmeve
                   

KONKURS I HAPUR PËR PJESËMARRËSIT E RINJ TË "SHKOLLËS EVROPIANE TË DEBATIT" (AFATI: 26 SHKURT 2021)

23. shkurt 2021.

Qendra e Informacionit e Bashkimit Evropian dhe "Komunikimi i hapur" kanë shpallur konkurs për brezin e shtatë të pjesëmarrësve në "Shkollën evropiane të debatit".

Vetëm nxënësit e shkollës së mesme dhe studentët nga territori i Republikës së Serbisë mund të aplikojnë në konkurs.

Kandidatët e përzgjedhur do të marrin pjesë në punëtori për aftësitë e debatit, argumentimit, fjalimit publik dhe funksionimit të Bashkimit Evropian, institucioneve evropiane, si dhe procesit të integrimit në BE.

Tre grupe pjesëmarrësish do të marrin pjesë në një total prej 8 punëtorish, nga marsi deri në maj 2021. Punëtoritë do të mbahen një herë në javë, çdo të Shtunë për 3 orë, në një mjedis online.

Ligjëruesit do të jenë trajnerë të aftësive të debatit dhe pjesëmarrësit më të mirë në garat e debatit në Serbi dhe jashtë saj. Pas punëtorive, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin pjesë në debate publike të organizuara nga Qendra e informacionit e Bashkimit Evropian. Debatet publike do të organizohen në përputhje me situatën epidemiologjike, drejtpërdrejt ose në internet.

Konkursi është i hapur deri të premten, 26 Shkurt 2021. Aplikimet bëhen ekskluzivisht përmes formës online, e cila është në dispozicion në

https://docs.google.com/forms/d/1L3wLWZjH2asFI-LxbOQAMTGr_bNaqqjOhpBhpzM-CLo/viewform?ts=601c1ca1&gxids=7628&edit_requested=true

Nëse keni ndonjë pyetje shkruani në: info@euinfo.rs.  

Burimi:EU Info centar dhe Trupi koordinues