Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNIKATË PËR MEDIA - 13.09.2011.

13. shtator 2011.

Trupi Koordinues konstaton se protesta e shqipëtarëve në të cilën kërkohet zgjidhja e problemeve në fushën e arsimit është e arsyeshme dhe poashtu konstaton se tani më është koha e fundit që Ministria e arsimit dhe shkencës në mënyrë më serioze të qaset në zgjidhjen e këtij problemi në përputhshmëri me ligjet e Republikës së Sërbisë, dhe praktikën e cila vlen për pakicat e tjera nacionale.

Trupi Koordinues do të vazhdoj të ndihmojë Ministrinë e arsimit dhe shkencës e poashtu edhe organeve tjera për zgjidhjen e problemit, por Trupi koordinues, edhe pse deri tani e ka bërë, prap se prap nuk mundë të kryej punët në vendë të Ministrisë së arsimit dhe shkencës, Ministri kjo që posedon resurset dhe autorizimet ligjore.