Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNA E MEDVEGJËS KA FITUAR VENDIN E PARË NË ZGJEDHJEN PËR „KOMUNA ME MUNDËSI TË BARABARTA”

18. nëntor 2019.

Medvegjë - Komuna e Medvegjës zuri vendin e parë në zgjedhjet për "Komuna / Qyteti i Mundësive të Barabarta" të organizuara nga Komesarja për Mbrojtjen e Barazisë, me mbështetjen e Ambasadës Norvegjeze.

Mirënjohjen "Komuna / Qyteti i Mundësive të Barabarta" jepet çdo vit. Laureati do të jetë në gjendje të përdorë një Logo të Veçantë të Barazisë derisa të zgjidhet fituesi tjetër dhe do të promovohet si një shembull i praktikës më të mirë për të gjitha qeveritë e tjera lokale në krijimin dhe zbatimin e promovimit të barazisë dhe mundësi të barabarta.

Shpërblimet për komunat fituese do të jepen në Konferencën Vjetore të organizuar nga Komesarja për Mbrojtjen e Barazisë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Tolerancës.

Në këtë tubim do të marrin pjesë përfaqësues të autoriteteve shtetërore dhe të tjera publike, ambasada dhe organizata ndërkombëtare në Republikën e Serbisë, si dhe organizata joqeveritare dhe media.

Në emër të komunës së Medvegjës, e cila këtë vit zuri vendin e parë në zgjedhjet për Komunën / Qytetin e Shanseve të Barabarta të organizuara nga Komesares për Mbrojtjen e Barazisë, do të pritet nga Nebojsha Arsiq, kryetari i komunës së Medvegjës.

Vitin e kaluar, komuna e Gaxhin Han zuri vendin e parë, të dytin Novi Sadi dhe vendin e tretë komuna e Svërligut.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të transmetohet drejtpërdrejt nga Radio Televizioni i Serbisë.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordninues