Arkiva e lajmeve
                   

KOMUNA E MEDVEGJËS KA FITUAR EDHE NJË PROJEKT “AVANSIMI I MENAXHIMIT TË MIRË NË NIVELIN LOKAL”

28. nëntor 2018.

Medvegjë - Nënshkrimi selemn i Memorandumit të Bashkëpunimit për dhënien e paketave mbështetëse për përmirësimin e pjesëmarrjes qytetare dhe transparencën dhe përmirësimin e politikave kundër korrupsionit në nivel lokal u organizua gjatë Asamblesë së 46-të të Konferencës së Përhershme të Qyteteve dhe Komunave, e cila u mbajt të martën më 27 nëntor në Beograd.

Komuna e Medvegjës nënshkroi memorandum bashkëpunimi dhe mori një tjetër në një seri projektesh të këtij viti jashtëzakonisht të suksesshëm "Përmirësimi i menaxhiit të mirë në nivel lokal"

Përveç zyrtarëve të Ministrisë së Administratës Shtetërore dhe Pushtetit Lokal, Ambasadorit të Konfederatës Zvicerane, Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve (UNOPS) dhe Sekretarit të Përgjithshëm të SKGO, në nënshkrimin solemn morën pjesë përfaqësuesit e 14 qyteteve dhe komunave, të cilëve iu ndanë pakot mbështetëse të cilat shënuan fillimin e realizimit zyrtar të pakove.

Pako mbështetëse për promovimin e pjesëmarrjes qytetare dhe transparencës u ndanë qyteteve dhe komunave mëposhtme: Beogradit, Kikindës, Smederevës, Jagodinës, Vraçarit, Kuçevës dhe Veliko Gradishtës.

Mbështetja për përmirësimin e politikave anti-korrupsion u ofruar: Zajeçarit, Somborit, Loznicës, Boljevës, Plandisit, Zhablesë dhe Medvegjës.

Pako mbështetëse përfshijnë asistencën teknike që do të ofrohen nëpërmjet zhvillimit të legjislacionit modelit, trajnimit, këshillimit dhe mbështetjes direkte këshilluese, me synimin për qytetet e përzgjedhura dhe komunat ofrojë mbështetje për promovimin dhe krijimin e sa kornizave legjislative dhe procedura të përshtatshme dhe mekanizmave për të përmirësuar qasjen e tyre në zonat e dhëna.

Pakot mbështetëse janë ndarë në kuadër të projektit "Përmirësimi i menaxhimit të mirë në nivel lokal", i zbatuar nga SKGO-ja në kuadër të programit "Mbështetje e Qeverisë së Zvicrës për zhvillimin e komunave nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit të mirë dhe përfshirjen sociale - SËISSPRO", të cilën e realizon UNOPS-i.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues