Arkiva e lajmeve
                   

KËSHILLI PËR DREJTAT E NJERIUT: EGZISTON PËRPARIM NË LIRITË FETARE

12. gusht 2019.

Bujanoc - "Ka përparim në lirinë fetare në Serbi, por shteti duhet të lejojë të njëjtin trajtim për të gjithë".

Ky është konkluzinoni i tryezës së rrumbullakët të Këshillit për të Drejtat e Njeriut në kuadër të projektit "Monitorimi dhe promovimi i të drejtave të pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë", i cili u mbështet financiarisht nga Ambasada e Gjermanisë në Beograd.

Kjo ishte tryeza e tretë e rrumbullakët e mbajtur në ambientet e OSBE-së në Bujanovac dhe tema ishte "Liria e shprehjes si pjesë e të drejtave themelore të përfshira në Planin e Veprimit për zbatimin e Kapitullit 23 të Marrëveshjes së pranimit në BE".

Panelistët ishin Goran Arsiq dhe Nexhmedin Ademi, dhe pjesëmarrësit ishin përfaqësues të bashkësive të tjera fetare dervishë, komunitete fetare të krishterë, si dhe përfaqësues nga Leskoci.

Burimi: Bujanovaçke dhe Trupi Koordinues