Arkiva e lajmeve
                   

KALONI VERËN E PA HARRUESHME NË ITALI PËRMES PRAKTIKËS STUDENTORE!

22. prill 2019.

Organizata më e madhe studentore në botë- AIESEC dhe këtë vit, përmes programit Global Volunteer, organizon praktikat vullnetare në mbi 120 vende të botës, të cilat janë të destinuara për studentët e të gjitha fakulteteve, dhe të cilat zgjasin 6 deri në 12 javë.

Një prej këtyre praktikave është edhe Cultural Summer, në Ankona, përmes të cilit vullnetarët do të prezantojnë kulturën e vendit të tyre dhe për të punuar me fëmijët në një kamp veror të shkollës së gjuhëve në atë qytet.

Vullnetarët do të kenë mundësi për të organizuar aktivitete, si arsimore, si dhe argëtuese dhe sportive, dhe për të inkurajuar fëmijët për të demonstruar aftësitë dhe talentet e tyre.

Në këtë  projekt do të fitoni përvojë të pabesueshme të qëndruar në një vend të huaj, dhe ajo është e rrethuar plotësisht nga kultura dhe mënyrën e jetës italiane. Mundësi për të zhvilluar potencialin e lidershipit dhe për të mësuar në lidhje me jetën në një mjedis ndërkombëtar gjatë 6 javë qëndrimit në Itali, me siguri do të jetë me pjesë e verët me vlerë për t`u përsëritu!

Global Volunteer    është një program praktik vullnetar për të gjithë të rinjtë që duan të punojnë në përmirësimin personal, duke zgjeruar kulturën e tyre dhe duke njohur kultura të reja. Për të gjitha praktikat në kuadër të këtij programi, mund të aplikojnë të rinjtë nga mosha 18 deri 30 vjeç. Akomodimi është i siguruar gjatë gjithë praktikës.

Paraqitja për praktikën studentore bëhet në  http://bit.ly/GlobalniiVolonter   .

Të gjitha informacionet shtesë mund t`i gjeni në ueb faen AIESEC Serbia- https://aiesec.org.rs

Burimi: Portal Mladi dhe Trupi Koordinues