Arkiva e lajmeve
                   

KA PËRFUNDUAR NËNSHKRIMI I KONTRATAVE PËR BUJQIT NGA MEDVEGJA

23. gusht 2018.

Medvegjë – Kryetari i komunës së Medvegjës, Nebojsha Arsiq, me bujqit ka nënshkruar edhe kontratat e mbetura për kthimin e mjeteve të investuara në inkurajimin e ekonomisë bujqësore dhe zhvillimin rural të kësaj komune.

Me nënshkrimin e kontratave ka përfunduar ndarja e mjeteve për bujqit si pjesë e masave inkurajuese të investimeve në mjetet fizike.

Subvencionet për stimuj të prodhimit bujqësor ai nënshkroi 116 pronarëve të fermave, në mënyrë që një total prej 236 fermerëve kanë përdorur masë që ndihmon prokurimin e mjeteve fizike qeverisjes vendore të burimeve natyrore për programin për nxitjen e zhvillimit të politikës bujqësore dhe të zhvillimit rural të komunës Medvegjës sipas buxhetit për këtë vit.

Për një masë e investimeve në mjetet fizike është dhënë një rimbursim për blerjen e makinerive, pajisjeve të ujitjes, materialit fidanor dhe bagëtinë arrin 8,750,000 dinarë.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues