Arkiva e lajmeve
                   

KA FILLUAR PARAQITJA PËR PAGIMIN E HARXHIMEVE TË RRUGËS PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE TË MESME - MJETET I KA SIGURUAR TRUPI KOORDINUES

24. maj 2022.

Bujanoc - Beograd -  Nxënësit e shkollave të mesme që jetojnë në komunën e Bujanocit dhe që vijojnë shkollat ​​në Bujanoc apo Preshevë, mund të aplikojnë për ndihmë të njëhershme për shpenzimet e transportit. Mjetet për këtë qëllim janë siguruar nga Shërbimi i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Nxënësve do t'u rimbursohet deri në 40 për qind e vlerës së biletës mujore të ngarkuar nga kompania e autorizuar për muajt prill, maj dhe qershor, njofton Komuna.

Në thirrjen e fundit publike 529 nxënës kanë marrë kompensim për shpenzimet e udhëtimit.

Shuma më e lartë u dha për nxënësit e shkollave të mesme që udhëtonin në linjën Muhoc - Bujanoc 11.880 dinarë dhe Kosharno - Preshevë 11.088 dinarë.

Nxënësve të shkollave të mesme u kërkohet të paraqesin një letërnjoftim të lexuar elektronikisht ose vërtetimin e vendbanimit, një vërtetim nga shkolla e mesme dhe një llogari bankare (nxënësit ose prindit).

Ftesa është e hapur nga data 24 deri më 31 maj dhe dokumentacioni dorëzohet drejtpërdrejt në godinën e Komunës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Zyra 301, në periudhën nga ora 10:00 deri në 14:00.

Ftesën publike mund ta shikoni në ueb faqen e komunës së Bujanocit.

Burimi: Trupi Koordinues dhe Bujanovaçke