Arkiva e lajmeve
                   

KA FILLUAR NËNSHTRIMI I PROVIMIT TË MATURËS SË VOGËL

17. qershor 2014.

Me nënshtrimin në test nga gjuha (amtare) serbe, për semi-maturantët e në Serbi ka filluar provimi final, i cili do të zgjat tri ditë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, në rrethin e Pçinjës provimin final do t`i nënshtrohen 2.385 nxënës. Pjesëtarët e komunitetit pakicë, në vend të serbishtës, do t`i nënshtrohen testit nga gjuha shqipe, rumune, ruse, sllovake, hungareze, kroate ose bullgare.

Të martën do të mbahet testi nga matematika ndërsa ditën e mërkur testi i përzier i përbërë nga pesë lëndë. Për secilin test është paraparë kombinimi i 20 pyetjeve.

Provimet fillojnë nga ora 10 dhe zgjasin 120 minuta. Matematika dhe sërbishtja (amtare) përmbajn nga 16 pikë, ndërsa testi i përzier ka 8 pikë.

Për të mos„rënë” nga ky provim, duhet të kenë sa më shumë pikë, sepse ashtu rrisin shansin për t`u regjistruar drejtimin e dëshiruar.

Në testin provues në maj, nxënësit më dobët kanë qenë në testin e kombinuar, në pyetjet nga fizika, kimia, biologjia, ndërsa më mirë kanë punuar në histori dhe gjeografi.

Rezultatet premilinare do të shpallen më 20 qershor, ndërsa përfundimtar më 26 qershor. Dorëzimi i listave të plotësuara të dëshirave të rezervuara është më 27 dhe 28 qershor. Rradhitja e nxënësve nëpër shkolla është më 6 korrik, ndërsa regjistrimi i raundit të parë është 7 dhe 8 korrik. .

Raundi i dytë zgjat nga 7 deri 10 korrik. Përveç poenave në testin përfundimtar, për regjistrim në shkollën e mesme do të llogaritet edhe suksesi mësimor nga klasa e 6 deri në klasën e 8, i cili përmban maksimalisht 60 pikë.

Ministria e Arsimit më herët ka njoftuar se rreth 69.530 nxënës në Serbi duhet t`i nënshtrohen provimit final, ndërsa në shkollat e mesme ka rreth 78.000 vende.

Burimi: Tanjug, Jugmedia dhe Trupi Koordinues