Arkiva e lajmeve
                   

KA FILLUAR EDHE PARAQITJA PËRMES TELEFONIT PËR NDIHMËN SHTETËRORE PREJ 100

15. maj 2020.

Beograd - Deri më sot, të gjithë qytetarët e rritur që kanë letërnjoftim dhe vendbanim në Serbi mund të aplikojnë edhe përmes telefonit për një ndihmë një herë prej 100 eurosh.

Numri i telefonit i qendrës së kontaktit është 0800 101 100, ai është publikuar edhe në profilin zyrtar në Instagram të Ministres së Financave Sinisha Mali.

Regjistrimi në mënyrë elektronike, përmes portalit të Administratës së Thesarit, në adresën idp.trezor.gov.rs, filloi dy ditë më parë.

Gjatë paraqitjes së aplikimit, qytetarët e moshër së rritur të Serbisë paraqesin të dhënat e mëposhtme: numrin personal të identifikimit (JMBG), numrin e vlefshëm të kartës së identitetit, emrin e bankës ose bankës në të cilën do të hapet llogaria në të cilën është paguar ndihma financiare e njëhershme.

Në qendrën e kontaktit, qytetarët do të dëgjojnë një zë të regjistruar automatikisht, të cilit do të mund t'i lënë të dhënat e tyre, raporton Tanjug.

Qytetarët do të shënojnë numrin e identitetit dhe numrin e kartës së identitetit duke përdorur numrat e tastierës telefonike, dhe emri i bankës do të shqiptohet ose telefononi duke shtypur një buton.

Përfituesit e pensioneve dhe përfituesit e ndihmës sociale financiare regjistrohen automatikisht për pagesën e ndihmës një herë, d.m.th nuk ka nevojë për t'u regjistruar.

Pagesa për përfituesit e pensioneve do të fillojë sot.

Burimi: Tanjug, Politika dhe Trupi Koordinues