Arkiva e lajmeve
                   

JANË NDRYSHUAR STIMULUESIT PËR BIMË PRODHUESE

26. shkurt 2021.

Nga 1 Mars deri më 30 Prill 2021, fermerët do të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën për stimulim në prodhimin e bimëve duke paraqitur një kërkesë në Ministrinë e financave dhe ekonomisë, gjegjësisht Arkës së shtetit(Trezorit)

Sidoqoftë, kësaj radhe ata duhet të llogarisin në uljen e shumës ekzistuese, sepse me  ndryshimin e Dekretin për shpërndarjen e stimuluesëve në bujqësi dhe zhvillimin rural në 2021, Qeveria e Republikës së Serbisë ndryshoi sasinë e stimuluesëve bazë për hektar nga 5,200 dinarë në 4000 dinarë.

Për ndryshe, fermerët deri më tani kanë qenë në gjendje të fitojnë 5,200 dinarë për hektar në emër të këtyre stimuluesëve.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi koordinues