Arkiva e lajmeve
                   

INTESA BANK SHPËRBLEN BUJQIT MË TË SUKSSESHËM – KONKURSI FARMER 2019!

20. maj 2019.

Intesa Bank filloi konkursin e shtatë me radhë të Inteza Farmer, në të cilën shpërblen bujqit më të më të mirë bujqësorë. Fondi i çmimit të konkursit është 2.4 milion dinarë, dhe çmimet do të jepen në kategoritë e Fermeri Intesa të vitit, Intesa Farmer Innovator dhe Intesa Fermeri i Ri.

Konkursi u hap në kuadër të panel diskutimit mbi temën "Ardhmëria e bujqësisë në Serbi" organizuar nga Banka Intesa në prag të Panairit Ndërkombëtar Bujqësor në Novi Sad.

Përveç përfaqësuesve të lartë të bankës, paneli përfshinte: Nenad Kataniq, zëvendës ministër i bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit të ujërave, Veljko Jovanoviq, drejtor i Sektorit të Bujqësisë në Odën Ekonomike të Serbisë, Nikola Mihailoviq, kryetar i Shoqatës Koperative të Serbisë dhe Alpar Kishimre, bujk, klient i Bankës Intesa.

"Duke njohur rëndësinë e bujqësisë në rritjen ekonomike të vendit tonë, vitin e kaluar kemi mbështetur amviseritë e regjistruara me më shumë se 10.000 kredi me një vlerë totale prej rreth 57 milionë euro, duke rritën formën e kreditimit prej rreth 6% krahasuar me një vit më parë. Ky sukses është rezultat i politikës së shumë të favorshme e çmimeve, të ofrojë cilësi, si dhe shumë iniciativa që kemi marrë, duke përfshirë një ofertë të veçantë për investime sezonale, pjesëmarrjen në programin e kredive të subvencionuara, si dhe përmirësimin e modelit të shërbimit duke futur konceptin e qendrës Intesa Farmer për të punuar me klientët e mëdhenj. Gjithashtu, unë do të theksojnë më tej se pas rezultate të shkëlqyera në vitin 2018, në të cilën ne ishin banka numër një në pagesën e kredive të subvencionuara me Ministrinë e Bujqësisë, dhe vazhdoi projektin e këtij viti. Në vetëm 3 ditë pune, ne kemi më shumë se 50 kërkesa për një kredi në vlerë prej mbi 50 milion", tha në konferencë Darko Popoviq, anëtar i Bordit Ekzekutiv dhe drejtor i Sekotrit për Biznes me personat fizik dhe Biznesin e Vogël të Instesa Bankës.

Për fituesit e konkursit Inteza Farmer 2019 do të vendos juria e ekspertëve në bazë të një numri kriteresh të përcaktuara, të cilat përfshijnë rezultatet vjetore, investimet e realizuara, përdorimin e zgjidhjeve inovative në prodhim dhe vendosje, si dhe përpunimin dhe vendosjen e produkteve me origjinë gjeografike.

Të gjithë prodhuesit bujqësorë të regjistruar, klientë të Bankës Intesa mund të aplikojnë në konkursin nga 21 maj deri më 20 shtator në të gjitha zyrat e degëve në të gjithë vendin, nëpërmjet adresës elektronike të IntesaFarmerGodine@bancaintesa.rs dhe uebfaqes ëëë.bancaintesa.rs.

Burimi: Banka Intesa dhe Trupi Koordinues