Arkiva e lajmeve
                   

INSTITUTI MUZIKOR I SANU-S KA REALIZUAR HULUMTIMIN MBI LAHUTËN NË MEDVEGJË DHE LESKOC

19. nëntor 2019.

Medvegjë - Bashkëpunëtorë e lartë shkencor dr. Danka Lajiq Mihajloviq nga Instituti i Muzikologjisë së SANU-t dhe Dr. Smiljana Gjordjeviq Beliq nga Instituti i Letërsisë dhe Artit, kryen kërkime në kuadër të projektit Mbrojtja e këndimit me këngë midis lahutës së "qendrës" dhe "periferisë", në komunat e Medvegjës dhe Leskocit .

Projekti është duke u implementuar nga Instituti i Muzikologjisë i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve (SANU), i cili mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe Informacionit në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Komunës së Medvegjës, Organizatën Turistike, vetëqeverisjen lokale dhe Shoqatën e Lahutistëve.

Për të mbledhur informacione për gjendjen aktuale të traditës së këndimit përgjatë gjurmëve, u intervistuan disa muzikantë nga gjenerata të ndryshme, nga më me përvojë te nxënësit e deri tek themelimi i shkollës së së luahtistëve të rinj, ndërsa edhe u mbajtën diskutime në Banjë të Sijarinës, Petrilë dhe Leskoc.

Përveç pyetjeve të përgjithshme të kërkimit, vëmendje i është kushtuar problemeve që hasin lahutistët, pritjes së këndimit me lahutë në rrethana bashkëkohore, si dhe mënyrat e ruajtjes së traditës së lahutës në këtë territor.

Rezultatet e hulumtimit pritet të kontribuojnë në zhvillimin e mëtutjeshëm të strategjive për ruajtjen e këndimit përgjatë gjurmëve, si një praktikë kulturore, e cila në vitin 2018 renditet në Listën Përfaqësuese të UNESCO-s për Elementet e Trashëgimisë Kulturore jo-materiale të Njerëzimit.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues