Arkiva e lajmeve
                   

INKURAJIMET E MINISTRISË SË BUJQËSISË PËR PËRPUNIMIN E PRODHIMEVE BUJQËSORE DHE USHQIMORE PËRMES FTESËS PUBLIKE “PËRPUNIMI I MADH DERI NË 5 MILION”

31. maj 2019.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – Administra për Pagesat Bujqësore ka lëshuar një ftesë publike për dorëzimin e kërkesave për të drejtën për stimuj për produktet bujqësore dhe ushqimore përmes thirrjeve publike "Përpunimi i madh deri në 5 milion dinarë"

Stimujt përfshijnë programet e mbështetjes për investime në përpunimin e produkteve bujqësore dhe ushqimore në sektorët e qumështit, mishit, frutave dhe perimeve, si dhe prodhimin e verës, birrës dhe pijeve të forta alkoolike.

Të drejtë për stimuj kanë personat e regjistruar në Regjistrin e Pronave Bujqësore dhe janë në gjendje aktive, si më poshtë:

1. sipërmarrës

2. kompani biznesi

3. kooperativë bujqësore që ka të paktën pesë anëtarë të kooperativës të cilët janë të regjistruar në Regjistrër si bartës ose anëtarë të pesë fermave të ndryshme familjare komerciale në gjendje aktive.

Shuma totale më e lartë e stimujve që përdoruesi mund të pësojë në një vit kalendarik është 5.000.000 dinarë.

Procedura e cekur për ushtrimin e të drejtës për stimujt iniciohet duke paraqitur kërkesën për stimuj në Administratën për Pagesat Bujqësore për çdo vit kalendarik, në periudhën nga 1 janari deri në 30 shtator të vitit aktual.

Teksti i rregullave mbi stimujt, lista e investimeve të pranueshme dhe formularët e kërkesavejanë në dispozicion në http://subvencije.rs/vesti/podsticaji-za-preradu-mesa-mlekavoca-povrca-i-grozdja/

Burimi: Subvencionet në Bujqësi dhe Trupi Koordinues