Arkiva e lajmeve
                   

FUQIZIMI I MBROJTJES SË PAKICAVE KOMBËTARE NË SERBI-KONKURSI PËR DHËNIEN E GRANTEVE NJËSIVE VETËQEVERISËSE LOKALE (AFATI: 06.07.2018)

26. qershor 2018.

Ne kuader te projektit “Fuqizimi i mbrojtjes së pakicave kombëtare në Srbi” si pjesë e Programit Horizontal të bashkëpunimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës kanë publikuar thirrje për njësit të qeverisjes lokale për dërgimin e projekt propozimin të cilët e kanë për qëllim arritjen e te drejtave të pakicave nacionale në fushën e shfrytëyimit të përdorimit zyrtat të gjuhës dhe letërsisë si dhe arsimimin në gjuhën e pakicave nacionale.

Realizimi i këtyre qëllimeve do të mbështetet nëpërmjet aktiviteteve që lidhen me promovimin e të drejtave të pakicave kombëtare.

Afati per paraqitjen është deri të premten 6 korrik 2018 deri në ora 17:00 në mënyrën e dhënë nga teksti i konkursit.

Informacione të mëtejshme mbi konkursin dhe dokumentacionin mund të gjeni në www.pjp-eu.coe.int     

Burimi: Këshilli i Evropës dhe Trupi koordinues