Arkiva e lajmeve
                   

FTESW PWR DORWZIMIN E PROPOZIMEVE PWR ÇMIMIN E EU-SW PWR GAZETARI HULUMTUESE (AFATI: 21 QERSHOR 2020)

25. maj 2020.

Wshtë hapur një konkurs për paraqitjen e punimeve hulumtuese nga gazetarët nga Serbia për dhënien e çmimit vjetor të BE për gazetari hulumtuese.

Aplikimet paraqiten për dokumentet kërkimore të botuara nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2019, të cilat merren me lirinë e shprehjes, rregullin e ligjit, transparencën, shpërdorimin e pushtetit, të drejtat themelore të njeriut, korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Fondi i çmimeve për Serbinë në vitin 2020 (për kontribute nga 2019) është 10,000 EUR.

Çmimi i parë është 5,000 EUR, i dyti 3,000 EUR dhe i treti 2,000 EUR.

Gazetarët dhe grupet e gazetarëve që punojnë në çdo format (media e shkruara, media në internet, radio dhe TV) me letra të botuara ose transmetuara në media në Serbi në serbisht, si dhe në gjuhët e pakicave ose të huaja mund të aplikojnë.

Vetëm veprat e publikuara gjatë vitit kalendarik 2019 janë të pranueshme.

Çmimi i BE-së për Gazetarinë Investigative në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi synon të tërheqë vëmendjen dhe promovimin e arritjeve të jashtëzakonshme të gazetarëve hetues dhe të rrisë shikueshmërinë e gazetarisë hetimore cilësore në ato vende.

Ky konkurs vazhdon dhënien e çmimeve rajonale të BE-së për gazetari hulumtuese në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi përmes projektit "Ngritja e cilësisë së lajmeve dhe gazetarisë së pavarur në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi".

Juria për çmimet e BE-së përbëhet nga ekspertë të mediave, redaktorë, anëtarë të komunitetit shkencor dhe gazetarë që meritojnë.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 21 qershor 2020.

Çmimi prezantohen çdo vit në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi.

Për më shumë detaje, kontaktoni euawards@birn.eu.com.

Formulari i aplikimit është në dispozicion në https://euwbmedia.com/project-activities/applications-wanted-for-eu-investigative-journalism-award-in-serbia/

Burimi: NUNS dhe Trupi Koordinues