Arkiva e lajmeve
                   

FTESË SHQIPTARËVE PËR TË VOTUAR

28. shkurt 2014.

Drejtoresha e zyrës për të drejtat e njeriut dhe pakicace, Suzana Paunoviq, ka porositur liderët shqiptarë nga jugu i Serbisë që ti ftojnë bashkëkombasit dhe bashkëqytetarët e tyre të dalin në zgjedhjet parlamentare të 16 marsit.

Ajo tha se shqiptarët „duhen aktivisht të marrin pjesë në jetën politike të Serbisë dhe vendimet ti marrin në ato momente kur u vije rasti, sikur tani që kanë mundësin për pjesëmarrje në zgjedhje, që mos të ndodh sikur në situatën e bojkotit të regjistrimit“.  

 „Në Qeverinë e Serbisë janë të gjithë të vetëdijshëm se numri i njerëzve të cilët janë regjistruar si shqiptar të nacionalitetit shqiptar në vitin 2011, është shumë larg numrit real që jetojnë në këtë territor të jugut të Serbisë. Mirëpo, regjistrimi ka qenë tërësisht i lirë dhe qytetarët kanë pasur mundësi që të vendosin për pjesëmarrje apo për mospjesëmarrje“.

Директорка Пауновић је објаснила и да постоје услови за предају изборне листе и да се они односе на број људи који на југу живи и, као је оценила, „апсолутно, у том смислу, нема сумње да су људска и мањинска права задовољена“.

Drejtoresha Paunoviq, ka sqaruar se egzistojn kushte për të dorëzuar listën zgjedhore dhe se ata  të bazohen në numrin e njerëzve të cilët jetojn në jug, dhe siç ka vlerësuar „apsolutisht, në këtë aspekt, nuk ka dyshim se të drejtat e njeriut dhe pakicave janë të kënaqëshme“.

Burimi: Veçernje novosti dhe