Arkiva e lajmeve
                   

Ftesë publike për ndarjen e mjeteve në rreth Programi mbështetës për ndërrmarjet e vogla dhe sipërrmarrsit në një faze të hershme të zhvillimit të vitit 2013.

11. qershor 2013.

Në rreth me Programin mbështetës për ndërrmarsit e vogla dhe sipërmarrsitë në një faze të hershme të vitit 2013, Agjencioni nacional për zhvillim rajonal ka shpallur ftesë publike për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme. Mjetet e përgjithshme për realizimin e këtij Programi janë 12.150.000,00 dinarë, kurse mjetet për ndarje janë prej 50.000,00 deri 350.000,00 dinarë

Programin e implementon Agjencioni nacionale për zhvillimin regjional, në bashkpunim me agjencionin e akredituar për zhvillim regjional, dhe kapin 50 qytete dhe komuna në nivel të Republikës së Sërbisë, duke përfshir edhe komunën e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës.

Objektivi i përgjithshëm i Programit është që të rrisë nivelin e qëndrueshmërisë dhe forcimin e aftësisë konkurruese të bizneseve të vogla dhe sipërmarrësit të cilët janë në fazat e hershme të biznesit dhe që veprojnë në hapsirat e pa zhvilluara të këtij sektori në krahasim me pjesët e tjera të Serbisë, përmes koordinimit të operacioneve të tyre me kërkesat e standardeve ndërkombëtare të biznesit, përmirësimin e proceseve biznisore, produkteve, shërbimet dhe forcimin e burimeve njerëzore.

Të drejtë në për ndarje të këtyre mjeteve kanë bizneset e vogla dhe sipërmarrsit të cilat merren me prodhimin ose ofrim të shërbimit dhe të cilat i plotsojnë kushtet e konkursit si dhe të cilat janë me formularet e duhura janë në dispozicin në faqen elektronike të Agjencis nacionale për zhvillim regjional në adresën www.narr.gov.rs.

Afati për aplikim është 24. qershorë 2013.

Burimi: Agjencioni Nacional për zhvillim regjional