Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKE PËR DHËNIEN E MJETËVE PËR TËRHEQJEN E INVESTIMËVE DIREKTE

18. qershor 2018.

Ministria e ekonomisë e Republikës së Sërbisë ka shpallur ftesë publike për dhënien e mjetëve për tërheqjen e investimeve direkte dhe për këtë qëllim janë ndarë më shumë se 4.2 milion euro.

Thirrja i dedikohet ndërmarrjeve shoqërore që realizojnë projekte investive në sektorin e prodhimtarisë dhe sektorin shërbyes ndërkombëtar të tregtisë. Konkursi realizohet në bashkëpunim me Agjencionin për zhvillim të Sërbisë.

Aplikacioni për dhënien e mjetëve si dhe dokumentët përcjellëse dërgohen me post në adres të Agjencionit për zhvillim të Sërbisë, Kneza Milosha 12, 11000 Beograd

Për udhëzime më të hollësishme dhe shtesë drejtohuni në email adresën investicije@ras.gov.rs  ose në telefonin 011/3398-629.

Informacionet shtesë mbi konkursin, si dhe teksti i regullorës, dhe formularët e aplikimit janë në http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-privlacenje-direktnih-investicija/    

Burimi:Ministria e ekonomisë dhe Trupi koordinues