Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PUBLIKË – ERASMUS PËR NDËRMARRËSIT E RINJ

17. mars 2016.

Erasmus për të sipërmarrësit e rinj është program i shkëmbimit ndërkufitar të sipërmarrësve, i cili mundëson që sipërmarrësve të rinj apo atyrëve që pretedojnë që të bëhen, mundësinë që të mësojnë prej ndërmarrësve me përvoj të cilët punojnë në kompanitë e vogla në vendet e Unionit Europian të cilat janë nxënës e këtij programi.

Shkëmbimi i përvojave zhvillohet përmes qëndrimit tek sipërmarrësi me përvoj, gjë që i ndihmon sipërmarrësit të ri që të arrij aftësi të duhura për nisjen e biznesit të firmave të vogla, ndërsa sipërmarrësi me përvoj apo nikoqiri fiton mundësinë që të bashkëpunoj me partnerët e huaj apo të mësoj mbi tregjet e reja.

Qëndrimi i sipërmarrësve të rinj në firmat me përvoj të sipërmarrësve e financon Unioni Europian.

Programi i ofron sipërmarrësve vlera shtesë të biznesit të tyre: përparsi të mundshme të programit përfshijnë shkëmbimin e diturive dhe përvojave, mundësi të rrejtëzimit në tërë Europën, mardhënie të reja tregtare apo tregje në diasporë.

Në program mund të marrin pjesë:

- Sipërmarrësit e rinj të cilët planifikojnë që të themelojnë biznesin personal apo vetëm se e kanë themeluar në tri vitet e fundit;

- Ndërmarrësit me përvoj të cilët posedojnë apo menaxhojnë kompani të vogla dhe të mesme në njërën nga vendet pjesëmarrëse të programit.

Informacionet rreth këtij program janë të qasura në linkun e Programit për sipërmarrësit e rinj http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php, në të cilin gjendet linku për paraqitje në këtë program. Paraqitjet dorëzohen deri më 5 prill 2016.

Personi për kontak për sipërmarrësit e Republikës së Serbisë është:

Mladen Ridishiq

Universiteti i Novi Sadit
Dr Zorana Gjingjiqa 1
21000 Novi Sad

Tel. 064/1447048
mladenr@uns.ac.rs

Burimi: Erasmus për sipërmarrësit e rinj dhe Trupi Koordinues