Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN PËR PËRCJELLJEN E REFORMAVE TË GJYQËSORIT (AFATI: 8 DHJETOR 2019)

5. dhjetor 2019.

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur dhe Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Nishit kanë shpallur thirrje publike për Trajnimin e Reformës Gjyqësore.

Konkursi është i hapur deri më 8 dhjetor 2019.

Trajnimi është një pjesë integrale e projektit "Forcimi i Kapacitetit për Sundimin e Ligjit - Jug i Serbisë", i cili zbatohet në territorin e Serbisë jugore dhe këto qytete: Nish, Leskoc, Vrajë dhe Pirot.

Qëllimi kryesor i trajnimit është të përmirësojë ekzistencën dhe të krijojë kapacitete të reja për monitorimin dhe angazhimin në fushën e sundimit të ligjit, me një fokus të veçantë në reformën gjyqësore.

Konkursi është e hapur për studentët e viteve të fundit të drejtësisë dhe gazetarisë (shkenca e komunikimit), gazetarë, aktivistë të organizatave të shoqërisë civile, trajnime gjyqësore, prokurori dhe avokatë dhe asistentë nga qytete nga jugu i Serbisë, ose nga qytetet e rrethit të Nishavës, Pçinjës dhe Jabllanicës. Aplikantët nën moshën 30 vjeç do të kenë një avantazh. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar dhe vetëm ata që do të thirren do të hynë në garën e ngushtë.

Trajnimi do të fillojë në 16 janar 2020 dhe do të zgjasë për tre muaj. Ligjëratat do të organizohen një herë në javë - të enjten nga 17:00 deri në orën 19.30, në ambientet e Këshillit të të Drejtave të Njeriut në Nish, në  Qendrën e Tregtisë dhe Biznesit Kalça, me gjithsej do të jenë 16. Trajnimi është falas dhe kandidatëve të cilët nuk janë nga Nishit do të rimbursohen shpenzimet e udhëtimit në shumën e biletës kthyese të autobusit apo llogarisë së pagesës së karburantit.

Informacione shtesë për trajnim mund të merren duke dërguar një e-mail në train@chrin.org.rs ose duke thirrur numrat e mëposhtëm: 018/526 232 dhe 069/4466982.

Informacione më të hollësishme në lidhje me vetë programin dhe mënyrën e aplikimit mund të gjenden në faqen e internetit të Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Nish (https://chrin.org.rs/projekti/jacanje-kapaciteta-za-vladavinu-prava-jug-srbije-konkurs/).

Burimi: Këshilli për të Drejtat e Njeriut dhe Trupi Koordinues