Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN EDUKATIV NË POLONI

6. qershor 2019.

Organizata “Magic in the Current World” fton të gjithë të interesuaritnë Republikën e Serbisë që të paraqiten për pjesëmarrje në programin edukativ të peojektit  Mural for Tolerance (Smart Living), i cili do të realizohet në pjesën e dytë  në Poloni.

Ftesa është e hapur deri më 28 qershor dhe ka për qëllim të rinjtë nga 18 deri në 30 vjet.

Nga 14 korriku deri më 21 korrik, projekti do të sjellë së bashku 34 të rinj nga Serbia, Rumania, Polonia dhe Sllovakia, të cilët do të marrin pjesë në një program edukimi për muralet e gjalla, tolerancën dhe bashkëpunimin.

 Orgahttps://www.facebook.com/MagicInCurrentWorl/nizatorët mbulojnë shpenzimet e udhëtimit deri në 275 euro, ushqimin, akomodimin dhe materialet e punës.

 Personat e interesuar duhet të dërgojnë biografinë e tyre të punës dhe një letër të shkurtër motivimi në email addressumagicincurrentworld@gmail.com me shënimin “Varshavë”.

 Projekti mbështetet në programin Erasmus + të Bashkimit Europian.

 Informacione të mëtejshme mbi këtë program arsimor mund të gjeni në

 Burimi: SEEcult.org dhe Trupi Koordinues