Arkiva e lajmeve
                   

FTESË PËR KONFERENCËN “RRETH INKURAJUES PËR TË RINJTË”

30. nëntor 2018.

Ministria e Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Shoqatën Kombëtare të Zyrave Rinore, Shoqatës Kombëtare të Praktikantëve të Rinj - NAPOR, Këshillin Kombëtar Rinor të Serbisë dhe Studiuesve të Rinj të Serbisë, organizoi një konferencë të rinjve të quajtur "Rreth inkurajues për të rinjtë", i cili do të mbahet nga 12. deri më 14 dhjetor 2018.

Konferenca përbëhet nga dy pjesë: 12 dhe 13 dhjetor janë planifikuar punëtori në qendrën rekreative sportive Karatash, ndërsa më 14 dhjetor, të gjithë pjesëmarrësit mblidhen në ngjarjen e fundit në Pallatin e Serbisë në Beograd.

Pjesëmarrësit e konferencës janë përfaqësues të rinj të shoqatave rinore, shoqatat për të rinjtë dhe shoqatat e tyre, si dhe njësitë të vetqeverisjeleve lokale/zyrave për të rinjë.

Afati për paraqitje është 5.12.2018, ndërsa pjesëmarrësit që paraqiten do të njoftohen për rezultatet e seleksioneve më datë 6.12.2018.

Paraqitja kryhet përmes pyetsorit online i cili është i qasur në https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfthDllq2QNo73U6pzYIX88nF5MWvdyLuG6uGLWed6F76Ck7w/viewform?fbclid=IwAR0ACW3X1xmg3qaNPt6OUyYjWa93h1v0TYrF36z7e6FuJwQamo2d7GK9Lhg

Agjenda e konferencës është e qasur në  http://youth.rs/wp-content/uploads/2018/11/scan-Агенда-Караташ-22.11.2018.0001.pdf

Burimi: Youth.rs dhe Trupi Koordinues