Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR PJESËMARRJE NË PROGRAMIN BIPS HAB PËR USHQIMIN PREMIUM

21. maj 2019.

BIPS Hab për Ushqimin Premijum ofron ndihmë për prodhuesit e ushqimit të kualitetit të larë nga Serbia i cili është i qasur apo ka potencial për hyrje në tregun e vendor dhe të jashtëm. Synimi është që kompanitë vendore t`i ndihmojnë në avansimin e prodhimit të tyre në mënyrë që më mirë t`i përshtatet trendeve në treg, hulumtim, kërkesa të blerësve dhe plasimin në tregjet e përshtatshme.

Në kuadër të programit Hab Dizajn për ushqimin premium është e dytë ftesë me radhë për përkrahjen e kompanive të cilat prodhojnë ushqim premium dhe kualitet të larë nga këto kategori: ushqime të shëndetshme, gjësendet me bazë të pemëve, baret, ushqimi natyral funksional, ushqimi për fëmijë, prodhimi i proteinave të pasura me bazë të bimëve, ushqimit bio dhe organik.

Programi i Hab Dizajn për ushqimin premium është financuar nga ana e USAID-it projektit për ekonominë konkrete.

Në konkurs mund ta paraqiten firmat start-up, kompanitë dhe ndërmarrjet shoqërore të angazhuara në prodhimin e produkteve ushqimore premium, tashmë të pranishme në treg ose me potencial për të hyrë në tregjet e brendshme dhe të jashtme.

Të gjithë përdoruesit e përzgjedhur të BIPS Hab për Premium Ushqimin do të ofrojnë të gjithë ndihmën dhe mbështetjen e ekspertëve në katër fushat kyçe të zhvillimit të produktit dhe biznesit brenda Programit:

- Përmirësimi i teknologjisë së prodhimit;

- Përmirësimi i dizajnit të paketimit dhe etiketimit;

- Mbështetje për hyrjen në tregjet e brendshme dhe të jashtme përmes ndërmjetësimit me zinxhirë të shitjes me pakicë, HoReCa, kanale on-line dhe kompanitë e eksportit;

- Qasja në burimet e financimit për përmirësimin e biznesit.

Prioritet do t'i jepet kompanive që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- Kriteret që lidhen me ndërmarrjet: kapaciteti prodhues, prezenca në treg, përvoja e pronarit;

- Kriteret të cilat i përkasin prodhimit: shkalla e inovacionit, faza e zhvillimit të produktit, lëndët e para nga Serbia, niveli i vlerës së shtuar, teknologjia e përdorur, standardet e cilësisë, potenciali i tregut, potenciali i eksportit;

- Kriteret horizontale: ndikimi social dhe përgjegjësia.

Afati i fundit për aplikim është deri më 5 qershor 2019.

Kontaktoni për të gjithë informacionet shtesë: Bratislav Dobriq, menaxher i projektit,

bd@bips.no.

Ju mund ta shkarkoni formularin e aplikimit në këtë link https://bips.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programi-bips-hab-za-premijum-hranu/

Burimi: BIPS dhe Trupi Koordinues