Arkiva e lajmeve
                   

FTESA PUBLIKE PËR DORËZIMIN E PROPOZIM PROJEKTEVE PËR VENDOSJEN DHE AVANSIMIN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL (AFATI: 25 JANAR 2021)

20. janar 2021.

Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, në bashkëpunim me Sekretariatin e Republikës për Politikat Publike dhe Konferencën e Përhershme të Qyteteve dhe Komunave (SCTM), realizon projektin "Vetëqeverisja Lokale për Shekullin 21", mbështetur nga Qeveria e Zvicrës.

Në kuadër të projektit, u themelua Fondi për Mbështetjen e Projekteve të Bashkëpunimit Ndër-Komunal, brenda të cilit u shpall Thirrja Publike për propozime të projekteve për krijimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit ndërkomunal.

Thirrja publike është e hapur për të gjitha projektet që mbështesin bashkëpunimin ndër-komunal (KPM) përmes krijimit të organeve të përbashkëta, shërbimeve, kompanive, institucioneve dhe organizatave të tjera, si dhe përmes transferimit të detyrave të caktuara brenda kompetencës së saj origjinale në një njësi tjetër të qeverisjes vendore, në përputhje me ligjin dhe statutin. , me qëllim të organizimit më efikas të punës, përmirësimit të shërbimeve dhe cilësisë së jetës së komunitetit. Bashkëpunimi ndër-komunal, përmes shkëmbimit të përvojave, mbështetjes teknike ose institucionale dhe ndërtimit të kapaciteteve, mund të vendoset nga të gjitha ato qeveri lokale që gjejnë interes ekonomik, kulturor, shoqëror ose interes tjetër të përbashkët në të.

Partnerët e detyrueshëm janë të paktën 2 (dy) njësi të vetëqeverisjes lokale që duhet të paraqesin së bashku një propozim të projektit, kështu që nuk ka asnjë kufizim në numrin e qyteteve dhe komunave që mund të marrin pjesë si partnerë.

Fondet totale të alokuara për këtë Thirrje Publike arrijnë në 110,000 franga zvicerane. Shuma minimale që mund të aprovohet për projekte në përputhje me këtë Thirrje Publike nuk është përcaktuar, ndërsa shuma maksimale e granteve që mund të jepen për projekt është 55,000.00 franga zvicerane.

Aplikimi i plotë me dokumentacion shtesë (në përputhje me Udhëzimet) duhet të dorëzohet në adresën mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

Afati i fundit për aplikime është 25 janari 2021.

Më shumë informacion mbi propozimet e Ftesës Publike dhe dokumentacionin e konkursit mund të gjenden në http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje-2/

Burimi: Ministria e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale dhe Trupi Koordinues